Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Prekybos ir verslo skyrius

Vytauto g. 267, LT-76337 Šiauliai
Tel. (8 41) 52 36 56
Faks. (8 41) 52 36 56
El.paštas prekybos.sk@sprc.lt

facebookgrupei.jpgReikalingi dokumentai

Kviečiame mokytis Šiaulių PRC Prekybos ir verslo skyriuje

Asmenys, stojantys mokytis į Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyrių, priėmimo komisijai turi pateikti tokius dokumentus:
Pageidaujantys mokytis tik specialybės:
1. Prašymą dėl priėmimo mokytis (pildomas dokumentų priėmimo vietoje);
2. Pasą arba asmens tapatybės kortelę;
3. Brandos atestatą arba pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą, arba vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą;
4. Sveikatos pažymėjimą, forma 086/a, (nebaigę 12 klasių - forma 027-1/a ir 086/a);
5. 4 fotonuotraukas (3x4 cm);
6. Įgytą kvalifikaciją liudijančio dokumento kopiją (asmenys, kurie yra anksčiau įgiję kvalifikaciją);
7. Anketą (pildoma dokumentų priėmimo vietoje).

Pageidaujantys mokytis specialybės kartu su vidurinio ugdymo programos dalykais pagal
3 metų trukmės mokymo programas:

1. Prašymą dėl priėmimo mokytis (pildomas dokumentų priėmimo vietoje);
2. Pasą arba asmens tapatybės kortelę;
3. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą;
4. Sveikatos pažymėjimus, forma 027-1/a ir 086/a;
5. 4 fotonuotraukas (3x4 cm);
6. Anketą (pildoma dokumentų priėmimo vietoje).

Baigusieji pritaikytą, adaptuotą, individualizuotą pagrindinio arba vidurinio ugdymo programą:
1. Prašymą dėl priėmimo mokytis (pildomas dokumentų priėmimo vietoje);
2. Pasą arba asmens tapatybės kortelę;
3. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą arba pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą,
kodas 2701;
4. Sveikatos pažymėjimus, forma 027-1/a ir 086/a;
5. 4 fotonuotraukas (3x4 cm);
6. Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą apie mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius;
8. Anketą (pildoma dokumentų priėmimo vietoje).
9. Pažymą apie 10 klasės bendrojo lavinimo dalyko(-ų) programos(-ų) adaptavimą bei mokymosi pasiekimus (ko išmoko).
 

 

 

ekskursija_po_skyriu.png
moodlemokslui.jpg
erasmus_wbl2.jpg
Ugdymo-karjera- centras.jpg
saugi_mokykla.gif
video_parastes.gif