Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Prekybos ir verslo skyrius

Vytauto g. 267, LT-76337 Šiauliai
Tel. (8 41) 52 36 56
El.paštas prekybos.sk@sprc.lt

facebookgrupei.jpg
mokykissiauliuose.jpgReikalingi dokumentai

Asmenys, gavę kvietimą iš https://profesinis.lamabpo.lt/ pasirašyti profesinio mokymo sutartį su savimi privalo turėti:


Pageidaujantys mokytis tik specialybės:

1. Pasą arba asmens tapatybės kortelę (asmeniui indentifikuoti);
2. Brandos atestato arba pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją;
3. Sveikatos pažymėjimą, forma 086/a, (nebaigę 12 klasių - forma 027-1/a ir 086/a);
4. 2 fotonuotraukas (3x4 cm);
5. Įgytą kvalifikaciją liudijančio dokumento kopiją (asmenys, kurie yra anksčiau įgiję kvalifikaciją);

Baigusieji pritaikytą, adaptuotą, individualizuotą pagrindinio arba vidurinio ugdymo programą:

1. Pasą arba asmens tapatybės kortelę(asmeniui indentifikuoti);
2. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo arba pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo,
kodas 2701, kopiją;
3. Sveikatos pažymėjimus, forma 027-1/a ir 086/a;
4. 2 fotonuotraukas (3x4 cm);
5. Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą apie mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius (rekomenduojama);

 

ekskursija_po_skyriu.png
moodlemokslui.jpg
Ugdymo-karjera- centras.jpg
saugi_mokykla.gif
video_parastes.gif