Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Prekybos ir verslo skyrius

Vytauto g. 267, LT-76337 Šiauliai
Tel. (8 41) 52 36 56
Faks. (8 41) 52 36 56
El.paštas prekybos.sk@sprc.lt

facebookgrupei.jpgPrograma

 

  ECDL standartas remiasi tuo, ką kompiuterio vartotojas turi žinoti apie informacijos technologiją ir asmeninius kompiuterius bei kokius asmeninių kompiuterių ir populiariausios jų taikomosios programinės įrangos panaudojimo įgūdžius jis turi įgyti. ECDL standarto numatytos būtinos žinių sritys ir įgūdžių grupės yra aprašytos ECDL programoje. ECDL programos tikslas – išvardinti faktus, kuriuos reikia žinoti, bei įgūdžius, kuriuos reikia įgyti pagal standarto reikalavimus.
   ECDL programoje nekalbama apie mokymo metodus, technologiją ir programas. Ja yra numatyta vieningi visai Europai kompiuterinio raštingumo egzaminų reikalavimai ir tų egzaminų laikymo tvarka.

ECDL Programos moduliai

1 modulis – Informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) pagrindai

  Šis modulis leidžia kandidatui įgyti žinių apie pagrindines kompiuterio sudėtines dalis, taip pat suprasti pagrindines IKT sąvokas, susijusias su tinklais bei saugumu.

  Sėkmingai pasirengęs kandidatas:

 • supras, kas yra kompiuterio techninė įranga, kokie faktoriai įtakoja kompiuterio našumą, kokie išoriniai įtaisai jungiami prie kompiuterio
 • supras, kas yra kompiuterio programinė įranga, pateikti dažniausiai naudojamų taikomųjų programų ir operacinių sistemų pavyzdžius
 • supras, kaip informaciniai tinklai panaudojami skaičiavimuose, žinoti įvairias jungimosi prie interneto galimybes
 • supras, kas yra informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT), pateikti jų praktinio panaudojimo kasdieniame gyvenime pavyzdžių
 • supras kompiuterių naudojimo padarinius žmogaus sveikatai, saugumui ir aplinkosaugai
 • suvoks svarbius saugos aspektus naudojant kompiuterius
 • suvoks teisinius kompiuterių naudojimo aspektus, susijusius su autorių teisėmis ir duomenų apsauga.

2 modulis – Naudojimasis kompiuteriu ir failų tvarkymas

  Reikalaujama, kad kandidatas parodytų žinias ir sugebėjimus naudotis asmeniniu kompiuteriu bei jo operacine sistema. Kandidatas išmoks efektyviai tvarkyti darbalaukį, failus, aplankus.

  Sėkmingai pasirengęs kandidatas:

 • sugebės naudotis pagrindinėmis operacinių sistemų funkcijomis, įskaitant pagrindinių nuostatų tvarkymą ir pagalbos žinyną
 • sugebės efektyviai tvarkytis kompiuterio darbalaukyje ir efektyviai naudotis grafinės aplinkos teikiamomis galimybėmis
 • žinos failų tvarkymo principus ir sugebėti efektyviai tvarkyti failus ir katalogus (aplankus), siekiant lengvai juos identifikuoti ir rasti
 • sugebės naudotis pagalbinėmis programomis didelės apimties failams glaudinti ir jiems išskleisti, naudotis antivirusinėmis programomis apsaugai nuo kompiuterių virusų
 • sugebės naudotis operacinėje sistemoje esančiomis paprasčiausiomis redagavimo ir failų spausdinimo valdymo priemonėmis

3 modulis – Tekstų tvarkymas

  Šis modulis leidžia kandidatui parodyti savo sugebėjimus naudoti tekstų tvarkymo programa atliekant kasdienes užduotis, tokias kaip dokumentų kūrimas, formatavimas ar mažos apimties dokumetų, tokių kaip laiškai, tvarkymas.

  Kandidatas išmoks kopijuoti bei perkelti tekstą dokumente ar iš vieno dokumento į kitą. Taip pat sugebės naudotis tektų tvarkymo programų tam tikromis priemonėmis, tokiomis kaip standartinių lentelių kūrimas, paveikslėlių panaudojimas, masinių laiškų rengimas.

  Sėkmingai pasirengęs kandidatas sugebės:

 • tvarkyti dokumentus ir įrašyti juos įvairiais formatais
 • naudotis tekstų tvarkymo programos žinynu darbo našumui padidinti
 • sukurti ir redaguoti nedidelius tekstinius dokumentus ir parengti juos platinimui
 • panaudoti įvairius dokumento formatus jų vaizdui pagerinti prieš platinant, pasirinkti tinkamas formatavimo priemones
 • įterpti į dokumentą lenteles, paveikslus, brėžinius
 • parengti dokumentus, skirtus masiniams laiškams rengti
 • parinkti puslapio nuostatas spausdinimui, patikrinti dokumento rašybą ir ištaisyti klaidas prieš spausdinant
   

4 modulis – Skaičiuoklės

  Šis modulis leidžia kandidatui suprasti skaičiuoklės principus bei parodyti savo sugebėjimus naudoti skaičiuoklės programą tvarkingiems dokumentams kurti.

  Sėkmingai pasirengęs kandidatas sugebės:

 • tvarkyti skaičiuoklių dokumentus ir įrašyti juos įvairių formatų failuose
 • naudotis skaičiuoklių programos žinynu darbo našumui padidinti
 • redaguoti skaičiuoklės eilutes ir stulpelius; kopijuoti, perkelti, naikinti ir tinkamai pervardyti darbo lapus
 • užrašyti matematines ir logines formules, panaudojus standartines skaičiuoklės funkcijas; atpažinti pagrindinius pranešimus apie klaidas formulėse
 • formatuoti skaičiuoklėje langelių skaitines reikšmes ir tekstą
 • sukurti diagramas, jas formatuoti, siekiant prasmingiau pateikti informaciją
 • parinkti skaičiuoklės puslapių nuostatas spausdinimui, patikrinti skaičiuoklės dokumento turinį ir ištaisyti klaidas prieš spausdinant

5 modulis – Duomenų bazės

  Šis modulis leidžia kandidatui suprasti duomenų bazių principus bei parodyti savo sugebėjimus naudoti duomenų bazių programą. Kandidatas išmoks sudaryti bei redaguoti lenteles, užklausas, formas bei atasakaitas, paruošti išvestis. Taip pat išmoks susieti lenteles bei gauti informaciją iš duomenų bazių, naudojantis užklausų bei rikiavimo priemonėmis.

  Sėkmingai pasirengęs kandidatas sugebės:

 • suprasti, kas yra duomenų bazė, kaip ji sudaroma ir kaip tvarkoma
 • sukurti paprastą duomenų bazę ir pateikti jos turinį įvairiais būdais
 • sukurti lentelę, apibrėžti ir modifikuoti jos laukus ir jų savybes; įvesti duomenis ir juos redaguoti
 • rikiuoti ir filtruoti lentelės ar formos duomenis; sukurti, modifikuoti ir vykdyti užklausas tam tikrai informacijai iš duomenų bazės gauti
 • suprasti, kas yra forma ir sukurti formą įrašams bei jų duomenims įvesti, modifikuoti ir šalinti
 • sukurti ataskaitą ir parengti ją spausdinimui bei platinimui

6 modulis – Pateiktys

  Šis modulis leidžia kandidatui parodyti savo sugebėjimus naudoti pateikčių rengimo programą. Kandidatas išmoks kurti, formatuoti, redaguoti bei parengti pateiktį naudodamas skirtingus skadrių maketus. Taip pat išmoks demonstruoti skaidres bei jas spausdinti.

  Sėkmingai pasirengęs kandidatas sugebės:

 • naudoti pateikčių rengimo programą ir įrašyti pateiktis įvairių formatų failuose
 • naudotis pateikčių rengimo programos žinynu darbo našumui padidinti
 • suprasti įvairius pateikčių rodinius ir jų naudojimo atvejus, parinkti įvairius pateikties šablonus bei skaidrių maketus
 • įvesti, redaguoti ir formatuoti tekstą skaidrėse; pasirinkti tinkamas skaidrių antraštes
 • sukurti diagramas, jas formatuoti, siekiant prasmingiau pateikti informaciją
 • įterpti į skaidres lenteles, paveikslus, brėžinius
 • pridėti įvairius skaidrių keitimosi ir animacijos efektus, patikrinti rašybą ir ištaisyti klaidas prieš spausdinant ar demonstruojant pateiktį

7 modulis – Naršymas žiniatinklyje ir komunikavimas

  Šį modulį sudaro dvi dalys.

  Pirmojoje dalyje, Naršymas žiniatinklyje,reikalaujama, kad kandidatas žinotų apie internetą ir mokėtų naudoti naršymo programą.

  Sėkmingai pasirengęs kandidatas sugebės:

 • suprasti, kas yra internetas ir kalbant apie jį naudojamos sąvokos; žinoti kai kurias saugumo priemones naudojantis internetu
 • sugebėti naudotis naršykle ir atlikti kai kurias užduotis, įskaitant naršyklės nuostatų keitimą
 • sugebėti ieškoti informacijos, užpildyti ir pateikti internetines formas
  sugebėti įrašyti tinklalapius, parsisiųsti iš interneto failus, nukopijuoti tinklalapio turinį į dokumentą

  Antrojoje dalyje, Komunikavimas,reikalaujama, kad kandidatas suprastų pagrindines elektroninio pašto sąvokasir žinotų kitas komunikavimo galimybes.

  Sėkmingai pasirengęs kandidatas sugebės:

 • suprasti, kas yra elektroninis paštas, žinoti kai kuriuos jo privalumus ir trūkumus; žinotų kitas komunikavimo galimybes
 • žinoti apie tinklo etiketą ir saugumo priemones naudojantis elektroniniu paštu
  sugebėti parengti el. pašto laišką, patikrinti jo rašybą ir išsiųsti; atsakyti į el. pašto laišką, jį persiųsti, tvarkyti priedus ir išspausdinti el. pašto laišką
 • naudotis elektroninio pašto programos našumo padidinimo priemonėmis; tvarkyti paštą

Originalias ECDL programas anglų kalba galite rasti ECDL fondo puslapyje www.ecdl.org.

ECDL programos lietuvių kalba:

Naujojo ECDL programa (2,18 MB)

Lietuviška ECDL programos 5.0 versija (375 KB)
Lietuviška ECDL programos 4.0 versija (187 KB)
 

 

ekskursija_po_skyriu.png
moodlemokslui.jpg
erasmus_wbl2.jpg
Ugdymo-karjera- centras.jpg
saugi_mokykla.gif
video_parastes.gif