Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Prekybos ir verslo skyrius

Vytauto g. 267, LT-76337 Šiauliai
Tel. (8 41) 52 36 56
El.paštas prekybos.sk@sprc.lt

facebookgrupei.jpg
mokykissiauliuose.jpgDokumentai

ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO IR SKYRIŲ
VALDYMO STRUKTŪRA

PREKYBOS IR VERSLO SKYRIAUS NUOSTATAI

DĖL MOKYMOSI FORMŲ IR MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PASIRENGIMAS NUOTOLINIAM UGDYMUI

DĖL NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO

ĮSAKYMAS DĖL NUOTOLINIO MOKYMO

ŠVIETIMO, MOKSLO RI SPORTO MINISTERIJOS REKOMENDACIJOS

SUSITARIMAS DĖL NUOTOLINIO MOKYMO

 

PREKYBOS IR VERSLO SKYRIAUS 2020 M. VEIKLOS PLANAI

PREKYBOS IR VERSLO SKYRIAUS 2020 M. VEIKLOS PLANAS

PREKYBOS IR VERSLO SKYRIAUS 2020 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS

PREKYBOS IR VERSLO SKYRIAUS 2020 M.  VASARIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS

PREKYBOS IR VESRLO SKYRIAUS 2020 M. KOVO MĖN. RENGINIŲ PLANAS

PREKYBOS IR VERSLO SKYRIAUS 2020 M. RUGSĖJO MĖN. RENGINIŲ PLANAS

PREKYBOS IR VERSLO SKYRIAUS 2020 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS

PREKYBOS IR VERSLO SKYRIAUS 2020 M. LAPKRIČIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS

PREKYBOS IR VERSLO SKYRIAUS 2020 M. GRUODŽIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS

PREKYBOS IR VERSLO SKYRIAUS 2021 M. VEIKLOS PLANAI

PREKYBOS IR VERSLO SKYRIAUS 2021 M. VEIKLOS PLANAS

PREKYBOS IR VERSLO SKYRIAUS 2021 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS

PREKYBOS IR VERSLO SKYRIAUS 2021 M. VASARIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS

PREKYBOS IR VERSLO SKYRIAUS 2021 M. KOVO MĖN. RENGINIŲ PLANAS

PREKYBOS IR VERSLO SKYRIAUS 2021 M. BALANDŽIO MĖN. RENGINIŲ PANAS

PREKYBOS IR VERSLO SKYRIAUS 2021 M. GEGUŽĖS MĖN. RENGINIŲ PLANAS

PREKYBOS IR VERSLO SKYRIAUS 2021 M. BIRŽELIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS

PREKYBOS IR VERSLO SKYRIAUS 2021 M. RUGSĖJO MĖN. RENGINIŲ PLANAS

ekskursija_po_skyriu.png
moodlemokslui.jpg
Ugdymo-karjera- centras.jpg
saugi_mokykla.gif
video_parastes.gif