Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Prekybos ir verslo skyrius

Vytauto g. 267, LT-76337 Šiauliai
Tel. (8 41) 52 36 56
El.paštas prekybos.sk@sprc.lt

facebookgrupei.jpg
mokykissiauliuose.jpg2019-2020 m. naujienos ir įvykiai

Kalbos ir knygos diena

2020 05 07


Lietuva buvo Rusijos imperijos okupuota nuo 1795 m. iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos 1918 m. pabaigoje. Didesnė Lietuvos dalis buvo prijungta prie Rusijos imperijos, o Užnemunė – prie Prūsijos. Buvo surusintos švietimo ir kultūros įstaigos, vyravo rusiška spauda, suvaržyta katalikybė. 1863 m. Lietuvoje prasidėjo sukilimas prieš carinę Rusiją. Po 1863 m. sukilimo numalšinimo buvo uždrausta lietuviška spauda. Ją atgavome tik 1904 m. Iki tol daugybė knygnešių, rizikuodami savo laisve ir gyvybe, įvairiausiais būdais gabeno į Lietuvą lietuviškas knygas.
1904 m. gegužės 7-ąją caras paskelbė lietuviško žodžio laisvę. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena – minima kasmet gegužės 7 d. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis.
Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit
Ir tatai skaitydami permanykit (Martynas Mažvydas)
Tai žodžiai iš pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo katekizmo, išleisto 1547 m. Karaliaučiuje: „Katekizmo prasti žodžiai, mokslas skaitymo, rašto ir giesmės dėl krikščionystės, bei dėl bernelių jaunų naujai suguldytos“. Žodžiai, mintys, kurios aktualios kaip niekad šiandien, kai dėl naujųjų technologijų įtakos, daugelis, ypač vaikai ir jaunimas, nebenori skaityti knygų. Jie pirmenybę teikia internetui, kompiuteriniams žaidimams net nesusimąstydami, kad beverčiai švaisto laiką. Žurnalistas Ričardas Šmaižys teigia, kad neskaitydami knygų pasiduodame judančių paveikslėlių įtakai, kuri nei praturtina mūsų žodyną, nei skatina domėtis savo jausmais, emocijomis. O knygos mums atskleidžia per amžių puoselėtas, kurtas ir atrastas vertybes, jos formuoja tas vertybes mumyse, mūsų dabartiniame pasaulėlyje.
 

ekskursija_po_skyriu.png
moodlemokslui.jpg
Ugdymo-karjera- centras.jpg
saugi_mokykla.gif
video_parastes.gif