Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Prekybos ir verslo skyrius

Vytauto g. 267, LT-76337 Šiauliai
Tel. (8 41) 52 36 56
Faks. (8 41) 52 36 56
El.paštas prekybos.sk@sprc.lt

facebookgrupei.jpg2017-2018 m. naujienos ir įvykiai

Konferencija „Profesinio mokymo ir verslo sąveika: sėkmės istorijos“

2017 11 09


Lapkričio 9 dieną Prekybos ir verslo skyriuje vyko konferencija „Profesinio mokymo ir verslo sąveika: sėkmės istorijos“. Konferenciją sveikinimo žodžiu pradėjo Šiaulių profesinio rengimo centro direktorius S. Dargužas. Taip pat jis pristatė profesinio rengimo centrą, skyrius, jų veiklą. Direktorius akcentavo, kad profesinė mokykla vykdo nuolatinio mokymosi politiką, tad mokinių amžius ir išsilavinimas labai įvairus, o profesinis mokymas yra prasmingas. Šiaulių PRC direktoriaus pavaduotojas ugdymui R. Urmonas savo pranešime pristatė gerąją patirtį socialinės partnerystės kontekste. Džiaugėsi centre veikiančiais dviem sektoriniais praktinio mokymo centrais, jų veikla, mokinių pasiekimais profesinio meistriškumo konkursuose. Pavaduotojas paminėjo apie taikomas inovacijas, kurių reikia verslui – tai ir įvairūs tarptautiniai projektai, mokinių verslumo ugdymas per mokomąsias ir imitacines bendroves, netradicinės pamokos, lanksčios ugdymo formas ir kt. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Metodinės veiklos skyriaus vedėja E. Zybartienė pristatė ReferNet veiklos programą, laukiamus iššūkius ir rezultatus. Darbdavių atstovas UAB „Kalvis“ vadovas J. Vaičys teigė, kad kintant aplinkai, tobulėjant technologijoms kvalifikaciją periodiškai reikia atnaujinti ir darbuotojams, ir vadovams. Jis pabrėžė praktinio mokymo naudą. J. Vaičiui pritarė ir J. Paulauskaitė Račkauskienė, UAB „Massive wood construction“ vadovė, kuri teigdama, kad profesinis mokymas būtinas, išreiškė viltį, kad požiūris į profesinį rengimą keisis. Buitinių paslaugų skyriaus atstovai, profesijos mokytoja L. Mišeikienė ir jos mokinės, pristatė sėkmės istoriją – foto pasakojimą „Kirpėjo svajonė“. Tai sėkmės istorija vaikino, kuris mokėsi Šiaulių PRC, įgijo kirpėjo specialybę, o dabar tęsia savo karjerą viename garsiausių salonų. Šis foto pasakojimas susilaukė didžiulės sėkmės tarptautiniame fotografijos konkurse. Apie patrauklų profesinį mokymą ugdymo kontekste kalbėjo Prekybos ir verslo skyriaus profesijos mokytojai M. Bartkus, R. Misiulienė, J. Jasnauskaitė. Pranešėjai pristatė mokomosios parduotuvės „Rūta“ ir elektroninės parduotuvės modelį, kalbėjo apie nuotolinio mokymo(si) naudą ir teikiamas galimybes bei apie bendrųjų kompetencijų ugdymą per vykdomus socialinius projektus, akcijas, iniciatyvas. Po išklausytų pranešimų sudėlioti visi svarbiausi akcentai diskusijoje „Profesinio mokymo ir verslo bendradarbiavimas: inovatyvaus profesinio mokymo link“, kurią moderavo Prekybos ir verslo skyriaus vedėja dr. R. Veršinskienė. Konferencijos dalyviams buvo organizuotas pažintinis vizitas į skyriaus mokomąją parduotuvę „Rūta“ ir UAB „Rūta“ šokolado muziejų.

ekskursija_po_skyriu.png
moodlemokslui.jpg
erasmus_wbl2.jpg
Ugdymo-karjera- centras.jpg
saugi_mokykla.gif
video_parastes.gif