Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Prekybos ir verslo skyrius

Vytauto g. 267, LT-76337 Šiauliai
Tel. (8 41) 52 36 56
Faks. (8 41) 52 36 56
El.paštas prekybos.sk@sprc.lt

facebookgrupei.jpg2016-2017 m. naujienos ir įvykiai

Projektų pristatymas

2016 11 28


Lapkričio 7–18 dienomis Prekybos ir verslo skyriuje vykdyti lokalūs projektai pagal dvi mokymo programas: socialinio darbuotojo padėjėjų projektas „Socialinio darbuotojo vertybinių nuostatų (tolerancijos, pagarbos, žmoniškumo ir kt.) svarba praktinėje veikloje“ (profesijos mokytojai Kristina Butkuvienė ir Algirdas Bartašiūnas) ir apeigų ir švenčių organizatorių projektas „Šiuolaikinės laidojimo tradicijos ir jų organizavimas“ (profesijos mokytojas Ramūnas Snarskis). Projektai buvo vykdomi ne tik skyriuje, bet ir socialinių partnerių įmonėse ar įstaigose.
Socialinio darbuotojo padėjėjų vykdomo projekto tikslas – išsiaiškinti kokiais etiniais principais ir orientyrais socialinis darbuotojas turėtų remtis darbe bei kokios bendravimo vertybės ir normos turėtų vyrauti gerinant socialinių darbuotojų ir jų klientų santykius. Kad pasiektų užsibrėžtą tikslą mokiniai stebėjo, analizavo ir apibendrino socialinio darbo specialistų elgseną, santykius su klientais, teikiamas paslaugas socialinėse įstaigose. Projekto dalyviai kartu su socialiniais darbuotojais ir socialinės įstaigos klientais aiškinosi, kas yra žmoniškumas, pagarba, tolerancija, kas slypi po tolerancijos sąvoka (pagarba ar pakantumas) ir kt. Mokiniai aktyviai dalyvavo socialinių įstaigų praktinėje veikloje, prisidėjo rengiant tarptautinės tolerancijos dienos minėjimą.
Apeigų ir švenčių organizatoriai, siekdami išsiaiškinti laidojimo tradicijas ir jų organizavimo ypatumus, stebėjo ir analizavo laidotuvių organizatorių darbą, tyrinėjo laidojimo įmonių paslaugų spektrą ir laidojimo tradicijų pokyti per 50 metų. Mokinius konsultavo Šiaulių gedulo paslaugas teikiančių įmonių atstovai: UAB „Baltera“ savininkė Alina Grigalienė, UAB „Norgailė“ direktorius Ričardas Ramanauskas ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas.
Lapkričio 28 dieną skyriuje vyko viešas šių projektų pristatymas. Mokiniai džiaugėsi tokių projektų nauda. Dalyvaudami projektuose jie ne tik turėjo galimybę susipažinti su Šiaulių miesto įmonėmis ir įstaigomis, teikiančiomis socialines ar laidojimo paslaugas, bet tiesiogiai dalyvaudami praktinėje veikloje labiau suprato darbo specifiškumą, teikiamų paslaugų poreikį.

 

ekskursija_po_skyriu.png
moodlemokslui.jpg
erasmus_wbl2.jpg
Ugdymo-karjera- centras.jpg
saugi_mokykla.gif
video_parastes.gif